Zkušební řád ČMSJU

Zkušební řád ČMSJu

 

Zkušební řád STV DAN

odkaz na stažení

 

 

Zkušební řád STV KYU

Zkušební řád na technické stupně Jiu – Jitsu

OBSAH:
Úvodní část . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6. Kyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5. Kyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. Kyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Kyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Kyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Kyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Úvodní část
Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na
jednotlivé stupně technické vyspělosti KYU a DAN. Zkušební komisař je oprávněn
prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný stupeň technické
vyspělosti, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. Dále může zkušební
komisař upřesnit techniky aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho
předvedený výkon. Toto upřesnění však musí být v souladu s nároky požadovanými
na příslušný STV.

6. KYU (bílý pás)

1. DÓJO
a) význam
b) pravidla zdvořilosti

2. ŠIZEN TAI – princip přirozeného držení těla
a) Šizen – hontai – základní přirozený postoj
b) Migi – šizen tai – pravý přirozený postoj
c) Hidari – šizen tai – levý přirozený postoj

3. ŠINTEI – technika kroků
a) Suri – aši – normální krok
b) Cugi – aši – následný krok

4. TAI – SABAKI – technika těla, princip JÚ
a) Te – sabaki – technika paží
b) Aši – sabaki – technika nohou
c) Tai – sabaki – technika těla

5. KAWAŠI – WAZA – technika úhybů
a) Tai – sabaki – Irimi
b) Tai – sabaki – O – Irimi
c) Tai – sabaki – Nagaši

6. KUZUŠI – princip vychýlení
a) Hapo – no – kuzuši – osm směrů vychýlení
b) Hando – no – kuzuši – vychýlení soupeře s využitím jeho reakce

7. ROZDĚLENÍ ÚTOČNÉ TECHNIKY
a) Kuzuši – vychýlení – výklad
b) Cukuri – nástup – výklad
c) Kake – hod – výklad

8. UKEMI – pády
a) Tači mae ukemi – pád kotoulem vpřed z postoje
b) Tači uširo ukemi – pád vzad z postoje
c) Tači joko ukemi – pád na bok z postoje
d) Tači zempo ukemi – pád vpřed přímý s dopadem na břicho

9. NAGE WAZA
a) Uki – goši
b) De – aši – barai
c) O – soto – gari

10. UKE WAZA – technika krytů
a) Šuto – uke – blok rukou
b) Uči – ude – uke – vnitřní blok předloktím

11. ATEMI WAZA – úderové plochy
a) Seiken – čelo pěsti
b) Teišo – základ dlaně
c) Šuto – hrana dlaně

12. NE WAZA
a) Kesa gatame
b) Uširo kesa gatame
c) Kamišiho gatame
d) Tatešihi gatame

5. KYU (žlutý pás)

1. NAGE WAZA
a) Seoi – nage
b) O – uči – gari
c) Sasaei – curi – komi – aši

2. MA AI – harmonická vzdálenost – výklad – ukázka

3. SEN – reakce na záměr protivníkaa) Sen no sen – začíná svůj útok
b) Tai no sen – provádí svůj útok
c) Go no sen – reakce po uchopení soupeře

4. KANSECU WAZA – technika páčení
a) Teorie páčení – výklad
b) Význam páky – použití v sebeobraně

5. NIKIO – páka na zápěstí
a) Kote hineri – vnitřní rotace
b) Kote gaeši – vnější rotace
c) Jubi hišigi – vnitřní rotace
d) Kota hišigi – vnitřní rotace
e) Využití páky na zápěstí – výklad

6. IKKYO – páka na loketní kloub
a) Ude hišigi waki gatame – vnitřní rotace
b) Ude hišigi ude gatame – vnější rotace
c) Ude hišigi kanuki gatame – vnější rotace
d) Ude garami – vnější rotace

7. Etika bojových umění
– Stručná znalost historie bojových umění
– Lékařské minimum – první pomoc kříšení
– Teoretická část – právnické minimum – § 13 tr.z. – základní znění

4. KYU (oranžový pás)

1. TSUKAMI KATA – Základní chvaty
Uvolňování z úchopu za ruce
a) Junte dori – úchop zápěstí z vnější strany
b) Dosokute dori – úchop opačného zápěstí z vnější strany
c) Ryote dori – úchop obou zápěstí z vnější strany
d) Roite yppo dori – úchop opačného zápěstí oběma rukama
Uvolňování z úchopu za oděv
a) Hidari eri dori – úchop pravou rukou za levý límec
b) Migi eri dori – úchop pravou rukou za pravý límec
c) Uširo eri dori – úchop pravou rukou za límec zezadu
d) Joko eri dori – úchop pravou rukou za límec ze strany
e) Migi sode dori – úchop pravou rukou za rukáv
f) Hidari sode dori – úchop levou rukou za rukáv
g) Roy sode dori – úchop oběma rukama za rukávy

2. UWATE WAZA – obrana proti obejmutí přes ruce
a) Mae uwate – obejmutí zepředu přes ruce
b) Joko uwate – obejmutí ze strany přes ruce
c) Uširo uwate – obejmutí zezadu přes ruce

3. ŠITATE WAZA – obrana proti obejmutí pod rukama
a) Mae šitate – obejmutí zepředu pod rukama
b) Joko šitate – obejmutí zepředu pod rukama
c) Uširo šitate – obejmutí zepředu pod rukama

4. OSAE GAMI – držení za vlasy
a) Mae osae gami – držení za vlasy zepředu
b) Uširo mae gami – držení za vlasy zezadu

5. ŽIME WAZA – škrcení
a) Žime Ai – jednou rukou – oběma rukama
b) Uširo žime – jednou rukou – oběma rukama
c) Hadaka žime – škrcení bez oděvu
d) Kesa žime – škrcení za pomocí oděvu

6. – rozdíl mezi sportovním zápasem, skutečným bojem a sebeobranou
– zahájení boje – přepad, střetný boj
– vývoj bojové – sebeobranné situace
a) sebeobranná situace
b) útočná situace

7. NE WAZA
a) Sankaku gatame

3. KYU (zelený pás)

1. ATEMI WAZA – úderové plochy
a) Kakato
b) Men
c) Hiraken
d) Haito
e) Empi

2. GERI WAZA – kopy, obrana
a) Mae geri
b) Joko geri
c) Kin geri
d) Hiza geri
e) Mawaši geri
f) Kakato geri

3. ATEMI WAZA – technika úderů, obrana, aplikace
a) Taišo – úder dlaní
b) Taišo joko men uči
c) Haišu joko men uči
d) Oi cuki – úder pěstí
e) Age cuki
f) Mawaši age cuki

4. ŠO MEN – údery hlavou, obrana
a) Šo men uči
b) Čudan men
c) Joko men

5. KAWAŠI WAZA – vysvětlení, zakl. postavení, v pohybu

6. Zvládnutí a předvedení dvou účinných technik Judo, Karate,
Aikido. Akce provádět s okamžitou reakcí na útok.

7. TEORETICKÁ ČÁST
a) etika bojových umění
b) právnické minimum: § 13 tr.zák. – základní znění
§ 14 tr.zák. – základní znění
§ 15 tr.zák. – základní znění
§ 89 tr.zák. – základní znění
c) lékařské minimum: kříšení, první pomoc, atd.

2. KYU (modrý pás)

1. OHROŽENÍ HOLÍ
Útok: Odpověď:
a) Furi age Nagaši – Hadaka žime
nápřah holí O soto gari
b) Furi oroši Šiho nage – Ude hišigi hiza gatame
zášvih holí Šuto uke – Ude hišigi hara gatame
c) Naname cuki Šiho nage
bodnutí ze strany
d) Čoko cuki Šiho nage
bodnutí zepředu
e) Heimen cuki Šiho nage
proti bodnutí zezadu
f) Hambo furi oroši Hambo mukae daoši
zášvih holí Šiho nage
g) Obrana pomocí hole Nagaši mukae daoši

2. OHROŽENÍ ŽIDLÍ
a) zepředu
b) ze strany

3. OBRANA POMOCÍ ŽIDLE
a) proti noži
b) proti každému předmětu použitému k útoku

4. OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
a) Cuki kake – pokus o bodnutí
b) Čoko cuki – přímé bodnutí
c) Naname cuki – bodnutí ze strany
d) Age cuki – bodnutí směrem nahoru
e) Joko men cuki – bodnutí shora
f) – bodnutí napříč

5. OHROŽENÍ STŘELNOU ZBRANÍ
a) Šomen cuke – proti čelnému napadení – přiložením pistole
b) Košiga mae – proti bočnímu napadení – přiložením pistole
c) Haimen cuki – proti napadení zezadu – přiložením pistole
d) Příprava útoku – pistole tažena od pasu
e) Příprava útoku – pistole tažena zezadu
6. SUTEMI WAZA – technika strhů
a) Tomoe nage
b) Joko otoši
c) Joko guruma

7. ZPUSOB PROVÁDĚNÉ OBRANY
Při realizaci obrany se předpokládá:
a) stávající útok řešit v souladu s principy JIU JITSU, s maximální účelností a
účinností v pohybu, přizpůsobení se útoku v duchu principu JÚ, dodržení
racionální vzdálenosti a v souladu s časem, útok bezpečně zakončit
správně zvolenou technikou

8. APLIKACE PRINCIPU
a) Přirozený postoj – první reakce na pravděpodobný začátek útoku
b) Přizpůsobení – vzdálenost, úhyb
c) Porušení soupeřovy rovnováhy – vychýlení
d) Útok v okamžiku oslabení soupeře

9. TEORETICKÁ ČÁST
a) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným sečnou zbraní
b) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným bodnou zbraní
c) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným střelnou zbraní
d) § 13 tr.z. Nutná obrana – Exces – uvedení příkladu

1. KYU (hnědý pás)

1. OHROŽENÍ LEŽÍCÍHO ÚTOKEM SHORA
Obránce ležící na zádech
Útok: Odpověď:
a) Útok vedený přímým směrem
od nohou obránce
Hiza basami waza -migi, hidari
b) Útok vedený z pravé strany
nohou obránce
Hiza basami waza -migi
c) Útok vedený z levé strany
nohou obránce
Hiza basami waza – hidari
d) Útok vedený k pravému boku
obránce
Do basami waza -migi
e) Útok vedený k levému boku
obránce
Do basami waza – hidari
f) Útok vedený přímým směrem
od hlavy obránce

2. ZNEŠKODNĚNÍ ÚTOKU V MIMOPOSTOJOVÉM POSTAVENÍ
Útočník sedí na obránci, který leží na zádech
a) Ohrožení nožem
útok: odpověď:
– vedený přímo na hlavu Uči uke – Ude garami
– vedený ze strany na hlavu Soto uke – Ude hišigi hiza gatame
b) Ohrožení škrcením
útok: odpověď:
– vedený jednou rukou Uči uke – Ude garami
– vedený oběma rukama Ryote uči uke – Kanuki gatame
c) Ohrožení tesenem, jawarou
útok: odpověď:
– vedený přímo na hlavu Uči uke – Ude garami
– vedený ze strany na hlavu Soto uke – Ude hišigi hiza gatame
Nezbytná prostorová orientace, nutná vzhledem k zvláštnostem
mimopostojového boje.

3. SUTEMI WAZA
a) Sukui nage
b) Tani otoši
c) Kata guruma

4. OHROŽENÍ JEDNOTLIVCE SKUPINOU
Z taktického hlediska dbát na zásady:
– udržovat co nejmenší velikost úhlu ohrožení
– při nezbytí útočit – zaměřit útok na vedoucího skupiny
– následující varianta – zaútočit na nejbližšího útočníka
– prorazit z obklopení
– taktickým manévrem zajistit rukojmí

5. ODVÁDĚCÍ A ZNEHYBŇOVACÍ TECHNIKY
– znehybnění na zemi, zvednutí a odvedení
– zajištění, zvednutí účinnou technikou ze židle a odvedení
– při trestné činnosti zajištění, odvedení a předání

6. NIKYO – IKYO použité v obraně a útoku

7. BOGIO WAZA
a) Cuki waza – technika úderů
b) Uči waza – technika seků
c) Uke waza – technika krytů
d) Geri waza – technika kopů
e) Dači waza – technika postojů
f) Harai waza – technika podmetů
g) Ata waza – technika útoků na citlivá místa

8. JAWARA, TOMFA, NUNCHAKU, BO, HANBO, SAI
– předvedení obrany dle výběru
Předpoklad výběru je předvedení dvou účinných technik. Techniky musí být provedeny bez rozmýšlení s okamžitou reakcí na daný útok. Smyslem zkoušek JIU JITSU je zjistit, zda je kandidát schopen účelně reagovat na nečekaný útok. Rozhodujícím faktorem při hodnocení je podvědomé, mimovolné a účelné reagování na vzniklé situace vycházející z principů pohotovosti, technické vyspělosti, pestrosti a rozmanitosti jednotlivých vykonaných obranných technik.

9. TEORETICKÁ ČÁST
– taktické zásady pro mimo postojový boj
– taktické zásady pro boj jednotlivce proti skupině
– bolest a její využití v sebeobraně