Aktuální situace – změny ve vedení svazu

Dne 9. května 2022 se uskutečnila volební schůze ze které vyplývá, že na další pětileté období byli zvoleni do výkonného výboru Českomoravského svazu jiu-jitsu tito členové: Prezident: Václav Faldus 1.Místopředseda[…]

Read more