Nový rok 2024

Výkonný výbor Českomoravského svazu jiu-jitsu, přeje členům a sportovním příznivcům do roku 2024 pevné zdraví, štěstí, spokojenost v osobním i profesním životě a mnoho energie do sportovních aktivit. Těšíme se[…]

Read more